Lo que suena en la semana del 4 de Agosto


CORNELIUS "Omstart"
DJ RED BUDDHA Li xiang lan remix "Plum blossom"
KAZUMI NIKAIDOU "Shizuko kazagi"
BALLY SAGOO "Noorie"
NITIN SAWHNEY "Breathing light"
FRANK ZAPPA "I am the walrus"
SUSHEELA RAMAN "Bolo bolo"
AYUB OGADA "Wa winjigo ero"
MICHEL ONGARO & SENTA LAIN "Afrika"

No hay comentarios: